ŽIVOT 99 – Jihlava

Vaše podpora při zajištění tísňové péče
a zvýšení kvality života

Připravujeme pro vás aktuálně

Popis o co jde

S čím vám můžeme pomoci

Osobní asistence

Posláním osobní asistence je poskytnout osobám, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat, takovou míru podpory a pomoci, aby mohli žít a realizovat se ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Tísňová péče

Posláním tísňové péče je zprostředkovat seniorům a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku.

Volnočasové aktivity

Zveme všechny zájemce na pravidelný trénink paměti. Přijďte si procvičit paměť hravou formou. Věnovat se Vám bude odborná lektorka. Trénink paměti se koná každých 14 dní a je zdarma!

Poslání organizace

Posláním ústavu je prohlubování kvality života celé společnosti tím, že přispěje svou humanitární činnosti k řešení specifických problémů seniorů a osob se zdravotním postižením a umožní jim smysluplně, důstojně a aktivně žít a realizovat se v jejich přirozeném prostředí tak dlouho, jak jim to jejich zdravotní stav dovolí.

Cíle organizace

Historie

V roce 1995 byla založena jihlavská pobočka pražského občanského  sdružení  ŽIVOT 90 s názvem ŽIVOT 90 – Jihlava.

První poskytovanou službou byl Senior telefon – linka důvěry.  Cílem služby Senior telefon bylo pomoc překonávat tíživé životní situace. Služba byla určena pro osoby starší 60 let a jejich blízké.

V návaznosti na službu Senior telefon, začala být poskytována služba Tísňová péče. Služba tísňová péče zprostředkovává seniorům a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku.

V roce 2003 se začal projevovat zájem seniorů a osob se zdravotním postižením o službu osobní asistence. Tato služba se začala poskytovat od září roku 2003 a každoročně je poskytována zhruba stovce uživatelů.

V roce 2016 došlo ke změně právnické osoby a tak se jihlavská pobočka osamostatnila od pražské centrály a byl založen ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.

Podporují nás