Důležité informace

Dobrý den, 

rádi bychom Vás informovali o dočasné změně provozní doby kanceláře. 

Nově pro Vás budeme k dispozici od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 14:00. 

Dočasná změna provozní doby nemá vliv na poskytování sociálních služeb. 

Přijímání nových žádostí preferujeme elektronickou formou či osobně po předchozí telefonické dohodě. 

Viz kontakty

Níže uvedené informace jsou stále v platnosti. 

 

Mimořádná opatření související s šířením koronaviru

 

Jako poskytovatel sociální služby respektujeme veškerá nařízení vlády a zavedli jsme i další, níže uvedená, opatření k minimalizaci potencionálního šíření nákazy koronavirem (SARS-CoV-2) způsobujícího onemocnění Covid-2019. Cílem těchto opatření je ochrana uživatelů a zaměstnanců naší organizace, vedoucí k bezpečnému poskytování terénní sociální služby v rámci našich možností.

Momentálně poskytujeme nasmlouvané služby uživatelům bez výrazných omezení. Případná omezení služeb řešíme individuálně s daným uživatelem nebo rodinou. Uvědomujeme si, že cílová skupina našich uživatelů, kde převažují senioři, je na respirační onemocnění náchylnější a jejich průběh může být i velmi vážný.

Aktuálně není nikdo ze zaměstnanců naší organizace, ani uživatelů, umístěn do karantény, nikdo neonemocněl nemocí COVID-2019 a u nikoho se neprojevují příznaky.

Opatření v naší organizaci:

·       všichni zaměstnanci naší organizace byli informováni o opatřeních, která minimalizují možnost nákazy koronavirem a jeho případný přenos,

·       všichni zaměstnanci i uživatelé (případně jejich zákonní zástupci) jsou povinni informovat vedení organizace o případných příznacích či podezřeních na nákazu koronavirem nebo samotné onemocnění nemocí COVID-2019 i případném umístění do karantény,

·       zaměstnanci s nachlazením neposkytují přímou péči, ani se nepohybují v prostorách naší organizace,

·       zaměstnanci dbají zvýšené osobní hygieny a využívají dostupné ochranné pomůcky,

·       v prostorách naší organizaci je minimalizován pohyb osob a jsou odloženy veškeré společné aktivity,

·       v naší organizaci je kladen důraz na pravidelný a intenzivní úklid a dezinfekci prostor.

Žádáme všechny osoby, které mají příznaky chřipky či respiračního onemocnění, dále osoby, které pobývaly v rizikové oblasti či osoby, které byly s takovými lidmi v kontaktu, nebo nepotřebují bezodkladné osobní setkání s našimi pracovníky, aby nevstupovaly do organizace ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.

Vše s Vámi budeme řešit telefonicky na čísle 567 211 695 (budete přepojeni) či elektronicky na emailu: info@zivot99-jihlava.cz.

Případně kontaktujte konkrétního vedoucího služby:

·       osobní asistence: 606 054 931

·      tísňová péče: 606 055 004

Opatření mohou být v průběhu trvání aktuální situace upravována či rozšiřována.

Veškeré informace ohledně koronaviru a aktualitách doporučujeme sledovat na důvěryhodných stránkách např. stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR či Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

 

Přihlášení pracovníka

Login
Heslo

Odkazy a partneři

Rychlý kontakt

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
Žižkova 98 (Jysk)
586 01 Jihlava
Tel.: 567 211 695

 
Facebook  Twitter  Instagram