Modernizace dispečinku tísňové péče

1.1.1970 |

V rámci projektu PREVENCE KRIMINALITY nám Kraj Vysočina poskytl finanční podporu z Fondu Vysočiny za účelem modernizace dispečinku tísňové péče.

Z tohoto příspěvku jsme zakoupili 1000 letáků prezentující tísňovou péči. Dva služební notebooky, které nám umožnili instalaci softwaru podporující venkovní tísňovou péči. Do notebooků přichází GPS lokace, která umožňuje rychlejší zprostředkování pomoci pro uživatele,který je mimo domov.

Pro zvýšení bezpečnosti operátorů tísňové péče byl pořízen INTERKOM. Interkom umožňuje vzdálené otevírání dveří. Součástí zařízení je kamera se zabudovaným mikrofonem, která umožňuje komunikaci operátora s člověkem "za dveřmi". Zařízení zajišťuje, aby neoprávněná osoba nemohla vstoupit bez vědomí operátora do organizace. V listopadu bylo pořízeno 5 telefonů Aligátor obsahující tísňové tlačítko, které zajišťují fungování venkovní tísňové péče. Poslední součástí projektu, bylo uspořádání edukační přednášky na téma - Prevence kriminality u seniorů. Přednáška probíhala pod vedením Mgr. Antonína Křoustka z Bílého kruhu bezpeční, dne 9.12.2019.Celkové náklady na projekt tvoří 56 545 Kč. Současně jsme splnili podmínku minimální účasti ve formě 30% z celkových nákladů na akci. Dotace ve výši 39 582 Kč. byla doplněna naším podílem 16 963 Kč.

Projekt byl spolufinancován z Fondu Vysočiny ID FV02731.0010.

Děkujeme Kraji Vysočina za jeho podporu!

 

 

Přihlášení pracovníka

Login
Heslo

Odkazy a partneři

Rychlý kontakt

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
Žižkova 98 (Jysk)
586 01 Jihlava
Tel.: 567 211 695

 
Facebook  Twitter  Instagram