Tísňová péče - terénní sociální služba

Posláním tísňové péče je zprostředkovat seniorům a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví nebo životě, doma i venku.

Cílem tísňové péče je uživatel, který:

• má v krizové situaci zprostředkovanou konkrétní pomoc a podporu

• může zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí

Komu je služba určena a kde ji poskytujeme?

Služba tísňové péče je poskytována osobám se zdravotním postižením od 18 let a seniorům kteří:

• se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, protože je u nich zvýšené riziko pádu, zhoršení zdravotního stavu nebo ohrožení života,

• zvládají vyhodnotit svou krizovou situaci, dorozumět se přes hlasové zařízení v českém či slovenském jazyce a obsluhovat tísňové tlačítko,

• žijí v následujících krajích: Vysočina, Zlínský, Moravskoslezský, Středočeský, Jihomoravský, Pardubický, Olomoucký, Královéhradecký a Jihočeský.

Jak služba funguje?

Uživatel tísňové péče u sebe nosí tísňové tlačítko a stiskne jej, pokud se ocitne v krizové situaci (náhlé zhoršení zdravotního stavu, pád, cítí se ohrožen apod.). Uživatel má u sebe v domácnosti nainstalované naše zařízení (tzv. terminální stanici) s hlasitým odposlechem a mikrofonem, takže hlas operátora slyší v jakékoli místnosti v bytě a může s ním také hovořit.

Na dispečinku tísňové péče slouží 24 hodin denně 7 dní v týdnu kvalifikovaní operátoři, s nimiž uživatel hovoří - mluví do prostoru a terminální stanice snímá jeho hlas.

Operátor zprostředkuje pomoc: zkontaktuje rodinné příslušníky, známé, sousedy, zavolá záchrannou službu, policii, hasiče atd.

Součástí zařízení je také čidlo pohybu, které snímá pohyb uživatele v bytě. Pokud čidlo po daný nastavený časový interval nezachytilo žádný pohyb, automaticky vysílá informaci na dispečink. Snažíme se tak předejít situaci, kdy uživatel u sebe nemá tísňové tlačítko, upadne a nemůže tlačítko zmáčknout.

Pokud uživatel opustí byt a zamkne si terminální stanici, čidlo pohybu také funguje jako alarm, který hlídá byt. Pokud by do bytu vstoupila cizí osoba, na dispečinku se objeví upozornění, že byl objekt narušen a operátor na vzniklou situaci reaguje. Jedná se tedy i o prevenci kriminality.

Venkovní tísňovou péči poskytujeme prostřednictvím mobilu s GPS lokalizací. Uživatel v případě ohrožení, stiskne pohotovostní tlačítko na mobilním telefonu a spojí se s naším operátorem, který danou situaci řeší. Současně také dochází k lokalizaci uživatele v terénu.

Kdy poskytujeme?

• péči poskytujeme po uzavření Smlouvy o poskytování služby

• nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu

Jak si zařídit tísňovou péči?

• podejte si Žádost o poskytování tísňové péče - vyplněnou a podepsanou Žádost zašlete (poštou, e-mailem) nebo přineste osobně k nám do organizace

• poté Vás bude kontaktovat sociální pracovník a domluví se s Vámi na veškerých podrobnostech

• montáž zařízení se snažíme zajistit v nejkratším možném termínu (cca do 1 měsíce).

Kolik za službu zaplatíte?

• jednorázový poplatek 850 Kč za montáž zařízení

• měsíční poplatek za tísňovou péči:

- domácí tísňová péče 350 Kč měsíčně

- domácí a venkovní tísňová péče 450 Kč měsíčně

• službu lze hradit z Příspěvku na péči

Jaké zásady uplatňujeme?

• individuální přístup - každému uživateli je péče poskytována na míru dle jeho potřeb, přání, možností a schopností

• respektování soukromí uživatele, jeho vlastní volby, rozhodnutí, zvyklostí či názoru - zachování mlčenlivosti a ochrana osobních údajů každého uživatele

• zachování lidské důstojnosti - dodržování vzájemné úcty a zdvořilosti

• rovný přístup - respektujeme se bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti či příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině

• jednoduchá obsluha zařízení - uživatel jen se stiskne tísňové tlačítko

Co potřebujete k tomu, aby tísňová péče fungovala?!

• pevnou linka nebo

• SIM kartu

Pokud nemáte pevnou linku, je potřeba si vyřídit SIM kartu:

• O2 s paušálem Machine

https://www.o2.cz/osobni/machine-tarify

• T-Mobile s paušálem M2M mini

https://www.t-mobile.cz/podnikatele/internet/m2m/m2m-tarify

 

Při vyřizování paušálu je potřeba vznést požadavek na aktivaci hovorů a SMS!

Doporučujeme: pokud ve svém okolí nemáte nikoho, komu s klidem svěříte klíče od své domácnosti, je tu možnost objednání trezoru na klíče k domovním dveřím (na tomto odkazu).

pozn.: montáž trezoru na klíče neposkytujeme.

Kapacita služby:

počet klientů 1

 

Kontaktní osoba:

Lukáš Mandát, DiS. - vedoucí tísňové péče

• tel.: 567 211 695, 606 055 004

• e-mail: tisnovapece@zivot99-jihlava.cz

Dokumenty ke stažení

Žádost o poskytování tísňové péče si můžete stáhnout zde.

Ceník si můžete stáhnout zde.

Ukončení služby tísňové péče

 

Jak tísňová péče vypadá? 

Přihlášení pracovníka

Login
Heslo

Odkazy a partneři

Rychlý kontakt

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
Žižkova 98 (Jysk)
586 01 Jihlava
Tel.: 567 211 695

 
Facebook  Twitter  Instagram