Tísňová péče

Obrázek k Tísňová péče

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopnosti.

Jak služba tísňová péče funguje?

Uživatel služby u sebe nosí tísňové tlačítko (pověšené na krku nebo jako náramek na ruce).

Ocitne-li se v krizové situaci, například náhle se mu zhorší zdravotní stav, upadne apod., stiskne tísňové tlačítko a během cca půl minuty dojde ke spojení s naším dispečinkem přes „hlasitý telefon“.

Na dispečinku slouží 24 hodin denně sedm dní v týdnu kvalifikované operátorky, s nimiž uživatel hovoří, přestože nedosáhne na telefon (mluví do „prostoru“).

Operátorka okamžitě zorganizuje pomoc, do které patří psychoterapeutický rozhovor, zkontaktování rodinných příslušníků, známých či sousedů, volání rychlé záchranné služby, plynařů, policie, hasičů.

Součástí systému AREÍON je také čidlo pohybu, které snímá pohyb uživatele v bytě. V případě, že po nastavenou dobu, zpravidla 10 – 12 hodin, nezachytí čidlo žádný pohyb, automaticky vysílá informaci na dispečink. Snažíme se tak předjít např. situaci, že uživatel u sebe nemá při pádu tísňové tlačítko nebo ho nestihne zmáčknout.

Čidlo pohybu je také po dobu nepřítomnosti uživatele v bytě „policajtem“, který hlídá byt. Pokud by do bytu vstoupila cizí osoba, na dispečink dojde zpráva, že byl objekt narušen a operátorka na vzniklou situaci reaguje. Jedná se tedy o prevenci kriminality.

Kdo patří do naší cílové skupiny?

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením osoby (s chronickým onemocněním, s tělesným nebo zrakovým postižením)

... a zároveň starší 18 let.

Komu neposkytujeme službu Tísňové péče?

 • dětem a mladistvým osobám se smyslovým postižením (osoby neslyšící, hluchoněmé)
 • osobám, které nejsou s ohledem na svůj zdravotním stav schopny pochopit funkci a význam systému tísňové  péče a nezvládnou obsluhu tísňového tlačítka

Kde službu poskytujeme?

Služba Tísňové péče AREÍON je poskytována v domácnostech uživatelů v celé České republice.

Činnosti poskytované v rámci služby:

a) poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci

b) sociálně terapeutické činnosti (volnočasové aktivity zahrnující besedy, přednášky, exkurze, výrobu dekorací apod.)

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyplněním žádostí o příspěvky, doprovod na úřad...)

Poslání služby:

Posláním tísňové péče je pomáhat lidem, kteří jsou v důsledku vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení znevýhodnění a současně nejsou schopni vlastními silami tuto nepříznivou situaci překonat, setrvat co nejdéle v domácím prostředí.

Cíl služby:

Cílem tísňové péče je snížit sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika, která těmto občanům přináší jejich způsob života.
Cílem je uživatel, který:

 • pomocí této služby posílí nebo udrží svoji soběstačnost a oddálí tak nutnost umístění v pobytovém zařízení
 • pomocí této služby sníží riziko poškození zdraví nebo života
 • pomocí této služby má zajištěnu psychickou a sociální pohodu
 • pomocí této služby má zajištěnu bezpečnost ve svém domácím prostředí

Principy služby:

 • individuální přístup k uživatelům – zjišťujeme a respektujeme přání a potřeby uživatelů této sociální služby
 • informovanost – uživatelům zajišťujeme dostatek potřebných informací, včetně informací na další dostupné sociální služby
 • respektování základních práv a svobod uživatelů – služba je poskytována v souladu s LZPS a individuálních potřeb konkrétních uživatelů
 • minimalizace sociálního vyloučení – uživatelům je služba poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně, mohou co nejdéle setrvat ve svém sociálním prostředí, využívají kontaktu s pracovníkem tísňové péče při řešení náročných životních situacích souvisejících často se zhoršením zdravotního stavu
 • ochrana osobních údajů uživatele a zachování mlčenlivosti

Kolik za službu zaplatíte?

 • cena zařízení pro připojení uživatele činí cca 17 000,- Kč, kterou hradí ŽIVOT 99 - Jihlava
 • uživatel hradí pouze poplatek za službu, který činí 350,- Kč/měsíc

Teminální stanice je majetkem poskytovatele, uživatel zařízení sám neopravuje, neodpojuje od sítě elektronického napájení. V případě poruchy je nutné okamžitě kontaktovat dispečink tísňové péče na telefonním čísle 567 211 695.

Co musí uchazeč o službu udělat?

 • kdykoli zavolat na dispečink či přijít osobně a podat žádost/poslat poštou nebo elektronicky na e-mailovou adresu sukova@zivot99-jihlava.cz (viz níže ke stáhnutí).

 

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Blanka Suková, DiS.vedoucí tísňové péče  
tel.:
567 211 695 
email:
sukova@zivot99-jihlava.cz

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o poskytnutí tísňové péče: pdf doc

Komponenty terminální stanice

Komponenty terminální stanice

Tísňové tlačítko (voděodolné)

Tísňové tlačítko (voděodolné)

Přihlášení pracovníka

Login
Heslo

Odkazy a partneři

Rychlý kontakt

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
Žižkova 98 (Jysk)
586 01 Jihlava
Tel.: 567 310 837

Kalendář akcí

POÚTSTČTSONE
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
 
Facebook  Twitter  Youtube