Tísňová péče

Tísňová péče je terénní forma pomoci, která podporuje seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí a umožňuje jim zůstat co nejdéle ve svém domově. Naším posláním je pomáhat lidem, kteří jsou v důsledku vysokého věku, či zdravotního postižení znevýhodnění, a současně nejsou schopni vlastními silami tuto nepříznivou situaci překonat, setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Respektujeme lidskou důstojnost a řídíme se základními lidskými právy (Listina základních práv a svobod). Poskytování sociální služby vychází z individuálních potřeb osob. Snažíme se eliminovat sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika.

 

JAK SLUŽBA FUNGUJE?

Služba tísňové péče je poskytována po telefonu nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Klient u sebe nosí tísňové tlačítko (pověšené na krku nebo jako náramek na ruce) a pokud se ocitne v tísni (upadne a zraní se, náhle se mu zhorší zdravotní stav, je přepaden apod.), stiskne tlačítko a pomocí telefonu s hlasitým výstupem je spojen s naším dispečinkem. Uživatel volá do prostoru, co se stalo, a pracovník mu zprostředkuje adekvátní pomoc (kontaktování rodinných příslušníků či sousedů, RZS, police apod.).

Např. Senior upadne v koupelně a nemůže se zvednout. Stiskne tísňové tlačítko a zavolá do prostoru „pomoc, upadl jsem a zlomil jsem si nohu“.  Pracovník ho slyší, vede s ním dialog a zajistí mu potřebnou pomoc.

Součástí zařízení (tzv. terminální stanice) je také čidlo pohybu, které monitoruje pohyb uživatele po bytě/domě (nejedná se o kameru ani o fotoaparát). Pokud uživatel upadne a nemá u sebe tísňové tlačítko, čidlo neaktivitu zachytí a předá zprávu na dispečink. Celá záchranná akce se tak opakuje.

 

KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME?

- seniorům (od 60 let)

- osobám se zdravotním postižením starším 19 let:

   osoby s chronickým onemocněním (diabetes, epilepsie, roztroušená skleróza...)

   osoby s tělesným postižením

   osoby se zrakovým postižením

   osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s onkologickým onemocněním...)

 

KDE SLUŽBU POSKYTUJEME?

Tísňovou péči poskytujeme v domácím prostředí po celé České republice.

 

O CO SE SNAŽÍME?

 • o snížení rizik poškození zdraví či života související s věkem nebo zdravotním stavem

 • o zajištění bezpečnosti

 • o zajištění pomoci v případě krizové situace (pád, zhoršení zdravotního stavu)

 • o posílení soběstačnosti a oddálení tak nutnosti stěhování do pobytového zařízení

 • o podporu psychické pohody 

 

KOLIK ZA SLUŽBU ZAPLATÍTE?

 • 350 Kč za měsíc

 • napojení zařízení je bezplatné

 • v případě odpojení na vlastní žádost si účtujeme 1035,- Kč

 

 JAK ZAŘÍDÍTE TÍSŇOVOU PÉČI?

 • nejprve je nutné podat ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE (ke stažení níže)

 • poté Vás bude kontaktovat vedoucí tísňové péče a domluví se s Vámi na veškerých podrobnostech

 • napojení zařízení se snažíme zajistit v co nejkratším možném termín

 • k napojení zařízení potřebujete pevnou linku nebo SIM kartu (libovolný operátor)

 

NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT?

 • agendu tísňové péče zajišťuje vedoucí tísňové péče Lukáš Mandát, DiS.

 • kontaktní email: mandat@zivot99-jihlava.cz

 • telefon: 567 211 695

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o poskytnutí tísňové péče: Žádost o poskytování tísňové péče

 

Přihlášení pracovníka

Login
Heslo

Odkazy a partneři

Rychlý kontakt

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
Žižkova 98 (Jysk)
586 01 Jihlava
Tel.: 567 211 695

 
Facebook  Twitter  Instagram