STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY

OSOBNÍ ASISTENCE

sdělte nám, když se Vám něco nelíbí ...

Když se Vám něco nelíbí, chcete, aby to bylo jinak, tak to řekněte kterémukoliv z našich pracovníků nebo člověku, kterému důvěřujete a chcete, aby Vám s podáním stížnosti pomohl, nebo nám to můžete také napsat.

Jak podat stížnost:

 • osobně:
  • sociálnímu pracovníkovi, vedoucímu služby nebo ředitelce organizace
   (v provozní době kanceláře)
  • pracovníkovi v přímé péči (klíčovému pracovníkovi) - během poskytování služby (tento pracovník stížnost neprodleně předá vedoucímu služby nebo ředitelce organizace)
 • písemně:
  • dopisem (Žižkova 98, 586 01 Jihlava)
  • e-mailem (info@zivot99-jihlava.cz)
 • telefonicky: na čísle 567 211 695
 • prostřednictvím schránky na stížnosti a připomínky: (umístěna ve vchodu budovy po pravé straně výtahu) 

Stížnost lze podat i anonymně

Sdělte nám s jakou situací nebo pracovníkem nejste spokojeni, co a kdy se stalo, můžete uvést i svědky dané situace a jaký je Váš návrh na řešení...

Vaše stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu vedoucí služby nebo ředitelkou organizace, nejdéle do 30 dnů od podání stížnosti.

O vyřízení stížnosti Vás budeme písemně informovat dopisem, v případě anonymní stížnosti bude odpověď vyvěšena na webových stránkách a vývěsce organizace (ve
4. patře budovy, kde organizace sídlí).

Pokud nebudete s vyřízenou stížností spokojeni, pomůžeme Vám se obrátit na nadřízený orgán nebo instituci sledující dodržování lidských práv.

 Seznam nadřízených a nezávislých orgánů:

Ředitel organizace ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú., Žižkova 98, 586 01 Jihlava
tel.: 567 211 695, e-mail: vondrakova@zivot99-jihlava.cz

Správní rada ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú., Žižkova 98, 586 01 Jihlava
e-mail: spravnirada@zivot99-jihlava.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
tel.: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz

Český helsinský výbor, Štefánikova 2, 150 00 Praha 5
tel.: 257 221 141, e-mail: info@helcom.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz

Přihlášení pracovníka

Login
Heslo

Odkazy a partneři

Rychlý kontakt

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
Žižkova 98 (Jysk)
586 01 Jihlava
Tel.: 567 211 695

 
Facebook  Twitter  Instagram