Podávání stížností a připomínek

Vyjádření ke stížnosti ze dne 9. 6. 2020

(Zveřejněno dne 1. 7. 2020)

Obdržená stížnost k nahlédnutí zde. 

Vyjádření ke stížnosti k nahlédnutí zde.

Podávání stížností a připomínek

Stížnosti a připomínky žadatelů, uživatelů a jejich rodinných příslušníků či blízkých osob, jsou vnímány jako zpětná vazba, která je důležitá pro zkvalitnění poskytované služby a její rozvoj.

Stížnost

Jedná se o vyjádření nespokojenosti s kvalitou poskytované služby, způsobem poskytování služby nebo s chováním a jednáním pracovníků. Za stížnost je považováno vše, co uživatel jako stížnost vnímá.

Připomínka

Připomínka není závažného charakteru (nepoškodila uživatele), jedná se spíše o drobnou kritiku a řeší se operativně.

Jak podat stížnost:

Osobně:

• sociálnímu pracovníkovi, vedoucímu služby nebo ředitelce organizace (v provozní době kanceláře)

• pracovníkovi v přímé péči (klíčovému pracovníkovi) - během poskytování služby (tento pracovník stížnost neprodleně předá vedoucímu služby nebo ředitelce organizace).

Písemně:

• dopisem (Žižkova 98, 586 01 Jihlava)

• e-mailem (info@zivot99-jihlava.cz)

• telefonicky: na čísle 567 211 695

• prostřednictvím schránky na stížnosti a připomínky: (umístěna ve vchodu budovy po pravé straně výtahu)

Stížnost lze podat i anonymně.

Je důležité sdělit s jakou situací nebo pracovníkem není uživatel spokojený, co a kdy se stalo, mohou se uvést i svědci dané situace a případný návrh řešení situace…

Stížnosti se vyřizují bez zbytečného odkladu vedoucí služby nebo ředitelkou organizace, nejdéle do 30 dnů od podání stížnosti.

O vyřízení stížnosti je uživatel písemně informován dopisem, v případě anonymní stížnosti bude odpověď vyvěšena na webových stránkách a vývěsce organizace (ve 4. patře budovy, kde organizace sídlí).

Vzhledem k tomu, že současná právní úprava nestanovuje kompetence jednotlivých orgánů, doporučujeme se v záležitostech týkajících se registrací sociálních služeb obrátit na Krajský úřad Kraje Vysočina, v záležitostech týkajících se kvality poskytovaných služeb na inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, případně na Kancelář veřejného ochránce práv – Ombudsmana.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 tel.: 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz

Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno tel.: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz

Přihlášení pracovníka

Login
Heslo

Odkazy a partneři

Rychlý kontakt

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
Žižkova 98 (Jysk)
586 01 Jihlava
Tel.: 567 211 695

 
Facebook  Twitter  Instagram