Osobní asistence - terénní sociální služba

 

Posláním osobní asistence je poskytnout osobám, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat, takovou míru podpory a pomoci, aby mohli žít a realizovat se ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cílem osobní asistence je uživatel, který:

• může zůstat a realizovat se ve svém přirozeném sociálním prostředí podle svých potřeb, schopností a návyků

Komu je služba určena?

Služba osobní asistence je poskytována osobám od 6 let, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat a nachází se v nepříznivé sociální situaci:

• situace těchto osob vyžaduje pomoc druhé fyzické osoby, protože nejsou schopny se samy, nebo za podpory blízkých, zapojovat do běžného života,

• a zároveň žijí v Jihlavě a okolí s dojezdovou vzdáleností do 20 kilometrů.

S čím Vám můžeme pomoci?

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ranní vstávání, večerní ukládání, oblékání, převlékání, přesouvání (např. z lůžka na vozík), bezpečný pohyb v domácnosti i na vycházce

• Pomoc při osobní hygieně běžná denní hygiena, koupání, sprchování (včetně hygieny na lůžku), přesouvání na toaletu či toaletní křeslo, výměna inkontinenční pomůcky

• Pomoc při zajištění stravy příprava stravy (snídaně, svačiny, obědu, večeře), podávání a porcování stravy, příprava a podání nápojů • Pomoc při zajištění chodu domácnosti zajištění malého nákupu, drobný denní úklid (zametení a setření povrchů, mytí nádobí), praní prádla v automatické pračce uživatele, sušení prádla či žehlení

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti naplňování volného času (např. procházky, předčítání z knih a časopisů, povídání) a pomoc a podpora při výuce a aktivitách školy

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod do školy, k lékaři, na poštu, do knihovny nebo kulturní akce

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí základní sociální poradenství a zprostředkování kontaktů (např. na právníka), doprovod na úřad, pomoc při vyplňování žádostí

Kde službu poskytujeme?

• v Jihlavě a okolí s dojezdovou vzdáleností do 20 kilometrů

• v přirozeném prostředí uživatele (např. doma, ve škole)

Kdy poskytujeme?

• péči poskytujeme po uzavření Smlouvy o poskytnutí osobní asistence • ve všední dny od 6:30 do 19:00 hodin

• o víkendech a svátcích od 7:00 do 15:30 hodin

Jak si zařídit osobní asistenci?

• podejte si Žádost o poskytnutí osobní asistence

- vyplněnou a podepsanou Žádost zašlete (poštou, e-mailem) nebo přineste osobně k nám do organizace

• poté Vás bude kontaktovat sociální pracovník a domluví se s Vámi na veškerých podrobnostech

Kolik za službu zaplatíte?

• v pracovní dny od 6:30 do 19:00 hodin: 100 Kč/hodina

• o víkendech a svátcích: 120 Kč/hodina

• službu lze hradit z Příspěvku na péči

Jaké zásady uplatňujeme?

• individuální přístup - každému uživateli je péče poskytována na míru dle jeho potřeb, přání, možností a schopností

• respektování soukromí uživatele, jeho vlastní volby, rozhodnutí, zvyklostí či názoru - zachování mlčenlivosti a ochrana osobních údajů každého uživatele

• zachování lidské důstojnosti - dodržování vzájemné úcty a zdvořilosti

• podpora stávajících schopností a dovedností - pracovníci se snaží podporovat soběstačnost uživatele, neděláme nic za uživatele, pokud to zvládne sám

• rovný přístup - respektujeme se bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti či příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině

Kapacita služby:

maximální kapacita je vyjádřena jako okamžitá a kolísá v časových intervalech v pracovních dnech: - 6 uživatelů v časovém intervalu od 6:30 do 9:00, - 16 uživatelů v časovém intervalu k od 9:00 do 15:00, - 5 uživatelů v časovém intervalu od 15:00 do 19:00)

Kontaktní osoba:

Bc. Jana Hartlová, DiS. - vedoucí osobní asistence

• tel.: 567 211 695, 606 054 931

• e-mail: osobniasistence@zivot99-jihlava.cz 

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o poskytnutí osobní asistence ke stažení zde.

Ceník ke stažení zde.

 

 

 

 

Přihlášení pracovníka

Login
Heslo

Odkazy a partneři

Rychlý kontakt

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
Žižkova 98 (Jysk)
586 01 Jihlava
Tel.: 567 211 695

 
Facebook  Twitter  Instagram